KD KRŠKO


KULTURNI DOM KRŠKO

Iz zgodovinske lokacije rajhenburškega gradu v Brestanici, kjer so si na premiernem TEDx dogodku v Posavju roke podale preteklost, sedanjost in prihodnost, se letošnji dogodek seli v osrčje Krškega, v osrednjo kulturno institucijo v občini, Kulturni dom Krško.

ZGODOVINA

Ob 500-letnici mesta Krško je 15. oktobra 1977 uradno otvoritev doživel Delavski dom Edvarda Kardelja, ki je bil zgrajen po načrtih ing. arh. Franca Filipčiča s samoprispevki občanov. Od leta 2003 je Kulturni dom Krško javni zavod, ki na področju posredovanja in organiziranja glasbe, gledališča filma ter predstavljanja in ohranjanja kulturne dediščine deluje pod okriljem Občine Krško.

ORGANIZIRANOST

Javni zavod Kulturni dom Krško pester program za obiskovalce prireja skozi celo leto na kar štirih enotah: Kulturni dom Krško nudi odlične zmožnosti za organizacijo številnih kulturnih in izobraževalnih dogodkov, konferenc, sestankov, delavnic in galerijske dejavnosti. Znotraj Kulturnega doma Krško se nahaja več dvoran:
  • Velika dvorana KDK, glavno prizorišče TEDxKrško;
  • Mala dvorana KDK;
  • Klub KDK;
  • Projektna soba;
  • Avla KDK, kjer se bodo obiskovalci TEDxKrško lahko družili pred, med in po dogodku;
  • Bife KDK in
  • Ploščad KDK, kjer se tako kot v prostorih znotraj stavbe tekom leta odvijajo različne družabne prireditve.

LOKACIJA

Kulturni dom Krško se nahaja na Videmski strani Krškega, na Trgu Matije Gubca 2. Pred Kulturni domom stoji spomenik Matije Gubca, vodje slovensko-hrvaškega kmečkega upora, ki ga je leta 1977 naredil slovenski kipar Tone Kralj.  
Viri: Spletna stran KDK: http://www.kd-krsko.si/ Vukčič, Tinkara. 2015. »Menedžment v kulturnih organizacijah – študija primera: Kulturni dom Krško.« Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.