4 GOVORKE, ∞ IDEJ

Dr. Veronika Tašner je profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z meritokracijo, pravičnostjo in neenakostjo v edukaciji, s spoli in edukacijo s primerjavo šolskih sistemov, nasiljem in šolo, s prihodnostjo edukacije ter zasebnim šolstvom. Je urednica in sourednica različnih znanstvenih monografij, med njimi: Brez spopada: kultur, spolov, generacij, Prihodnost šole v družbah dela brez dela, Zasebno šolstvo v Sloveniji, Misliti socialne inovacije in idejna vodja knjige Nepozabne.

Dr. Jasna Podreka sociologinja, ki deluje kot asistentka in raziskovalka na Oddelku za Sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanji diskriminacije žensk ter nasilja nad ženskami, pri čemer se osredotoča zlasti na vprašanje nasilja v družini, spolnega nasilja in intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov in femicida. Pridobljeno znanstveno in strokovno znanje na področju nasilja v zasebni sferi širi tudi na področja strokovnih služb v Sloveniji. 

Gostovala je na različnih predavanjih za izobraževanja policistov, kriminalistov, centrov za socialno delo, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti, ki delujejo na področju nasilja v družini, tako doma kakor v tujini. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov s področij, s katerimi se ukvarja, na primer znanstvene monografije z naslovom »Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji«. 
Je tudi prostovoljka pri Društvu SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja.

SPAN

Dr Lučka Bibič, med kolegi znana tudi kot Spiderwoman, je v okviru doktorskega študija farmacevtskih znanosti na Univerzi Vzhodne Anglije v Veliki Britaniji preučevala pajkov strup kot sredstvo za zdravljenje kronične bolečine. Lučka je na temo svojih raziskav izdelala VR računalniško igro Bug Off Pain, vodila delavnice znanstvene komunikacije in pa pripravila podcaste in radijske oddaje na Univerzi v Cambridgeu s sodelovanjem z BBC5 Live, s katerimi je znanost približala javnosti. Za svoje delo je Lučka prejela mednarodne nagrade, med drugim Future Leaders, Young Entrepreneurship People’s Choice Award in pa povabilo na prestižno konferenco Lindau Nobel Laureate. Lučka je trenutno produktni vodja v podjetju Dephion na Nizozemskem, kjer vodi različne projekte znanstvenih vsebin za digitalno aplikacijo. Ko Lučka ne ozavešča javnosti o pomenu znanstvenih odkritjih, teče ultramaratone in melje kavo.

Maruša Juvanc je magistrica socialnega dela  in kvalificirana glasbena terapevtka IK. Veseli jo delo z ljudm, skrb za sočloveka, pomoč v stiski ter iskanje rešitev, ki so jo spremljali že od malih nog. Socialen čut za ljudi je vedno nosila v sebi, zato je po končani srednji šoli nadaljevala s študijem na Fakulteti za socialno delo. Glasba je bila vedno njena spremljevalka in igra v njenem življenju izredno pomembno vlogo. Socialen čut je želela povezati z glasbo, zato se je odločila za študij glasbene terapije na inštitutu Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo.